DROŠĪBAS SPILVENU PIEPŪŠANAS IERĪCES ATSAUKUMS

DROŠĪBAS SPILVENU PIEPŪŠANAS IERĪCES ATSAUKUMS

Šis vispasaules drošības spilvenu piepūšanas ierīces atsaukums attiecas uz daudzu automašīnu ražotāju izstrādājumiem un ir saistīts ar ievērojamu drošības apdraudējumu. Lai uzzinātu vairāk un pārbaudītu, vai šis atsaukums attiecas uz jūsu automašīnu, skatiet tālāk sniegto informāciju.

Tūlītēja rīcība

Risks jums un jūsu pasažieriem

Trieciena gadījumā nostrādājot gaisa spilvenam, tā piepūšanas ierīce var aizdegties, tādējādi radot pārmērīgu iekšējo spiedienu. Tādējādi piepūšanas ierīces metāla korpuss var pārsprāgt, izšaujot metāla daļiņas automašīnas salonā caur drošības spilvenu. Tas var izraisīt nopietnas vai pat nāvējošas traumas.

Ko darīt tālāk?

Lūdzu, pārbaudiet, vai šī informācija attiecas uz jūsu automašīnu. Ja tā ir, lūdzu, steidzami sazinieties ar jūsu izvēlēto Honda izplatītāju, lai bez maksas nomainītu nepieciešamās detaļas.

Turpmākā Honda rīcība

Tiklīdz nogādāsiet automašīnu pie izplatītāja, drošības spilvena modulī tiks uzstādīta pārveidota piepūšanas ierīce. Šāda bezmaksas nomaiņa ilgs aptuveni 1 stundu.

Mūsu saistības pret jums

Mēs sadarbojamies un turpināsim sadarboties ar varas iestādēm, lai informētu visus ietekmēto automašīnu īpašniekus. Paziņojuma vēstulē īpašnieki tiek informēti par veicamajām darbībām, taču, ja jums rodas kādi jautājumi vai šaubas, lūdzu, sazinieties ar vietējo Honda izplatītāju.

Rezerves daļas un pieejamība

Mēs sadarbojamies un turpināsim sadarboties ar piegādātāju un izplatītāju tīklu, lai nodrošinātu detaļu pieejamību jūsu automašīnai.