3100X1330 Insurance

AUTOMAŠĪNAS APDROŠINĀŠANA

Uzņēmumam Honda patīk iepriecināt cilvēkus. Honda automašīnas apdrošināšana liks jums smaidīt vēl vairāk. Ja tomēr kaut kas notiek, mēs parūpēsimies, lai jūs varētu turpināt ceļu pēc iespējas drīzāk.

Honda oriģinalitātes saglabāšana

Avārijas gadījumā mēs nodrošināsim jums Honda apstiprinātus remontdarbu pakalpojumus. Remontā tiks izmantotas oriģinālās Honda rezerves daļas, ko uzstādīs apmācīti Honda tehniķi. Un trīs gadu garantija nodrošinās jums pilnīgu sirdsmieru.

Aizvietotājauto

Mēs zinām, cik grūti ir tikt galā ar ikdienas vajadzībām, kad automašīna nav pieejama, tādēļ jūsu automašīnas remonta laikā mēs piedāvāsim jums aizvietotājauto, īpaši parūpējoties, lai automašīna būtu tieši Honda.

Jaunas automašīnas nomaiņa

Ja kopš jūsu automašīnas reģistrēšanas ir pagājuši mazāk nekā 12 mēneši un tā tiek neatgriezeniski nozagta vai sabojāta tā, ka automašīna zaudē vairāk nekā 50% savas vērtības, mēs to nomainīsim pret jaunu automašīnu ar tādām pašām specifikācijām.

Medicīnas izdevumi

Par medicīnas izdevumiem mēs maksājam līdz 500 eiro katram cilvēkam, kurš guvis traumas, negadījuma laikā atrodoties jūsu automašīnā.

Segums izmantošanai ārvalstīs

Mēs automātiski sedzam izmantošanu Eiropas Savienībā. Segums ir neierobežots, ja katrs atsevišķs izbrauciens nepārsniedz 60 dienas.

Atslēgas nomaiņa

Ja automašīnas atslēga vai tālvadības atslēga ir pazaudēta vai nozagta, mēs maksājam līdz 300 eiro par tās aizvietošanu.

Personīgo piederumu segšana

Mēs maksājam līdz 150 eiro, lai segtu personīgo piederumu nozaudēšanu vai bojājumus avārijas vai zādzības gadījumā.

Bērnu sēdeklīša segšana

Ja jūsu automašīnā ir uzstādīts bērnu sēdeklītis un automašīna ir cietusi avārijā, ugunsgrēkā vai ir apzagta/nozagta, mēs sedzam līdz 100 eiro par bērnu sēdeklīša nomaiņu neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav bojāts.