PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā ir paskaidrots, kā NCG Import Baltics OÜ (''mēs'' vai ''mums''), kas ir daļa no Nic. Christiansen grupas, apstrādājam jūsu personas datus, un tā izdota visu Nic. Christiansen grupas uzņēmumu vārdā.  
Nic. Christiansen grupa ir definēta kā: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

PAR DATIEM ATBILDĪGĀ PERSONA

Juridiskā persona, kas atbild par jūsu personas datu apstrādi, ir: 

NCG Import Baltics OÜ
CVR numurs: EE 101949727
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

PERSONAS DATU LIETOJUMS

Jūsu personas datus mēs lietojam šādā nolūkā: 

Lietojot mūsu mājas lapu: 
Jūsu vaicājumu apstrāde pirms pārdošanas: Personas dati, kas tiek sniegti tiešsaistes veidlapās, tērzēšanas funkcijā u. tml. pirms pārdošanas, tiek izmantoti konkrēto vaicājumu apstrādē, piemēram, vaicājumi attiecībā uz automobiļa testa braucienu, brošūru un cenrāžu pasūtīšanu vai saziņas pieprasījumi. Ja saistībā ar savu vaicājumu jūs šeit sniedzat savu piekrišanu, jūsu personas dati tiek apstrādāti mārketinga informācijas sniegšanas nolūkā, kā aprakstīts turpinājumā, un jūsu personas dati tiek saistīti ar sīkfailu datiem, kā plašāk aprakstīts mūsu sīkfailu politikā
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, transportlīdzekļa dati, preferences. 
Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana. 

Jūsu vaicājumu apstrāde saistībā ar pārdošanu: Personas dati, kas tiek sniegti tiešsaistes veidlapās, tērzēšanas funkcijā u. tml. saistībā ar pārdošanu, tiek izmantoti, lai sazinātos ar jums, lai apstrādātu konkrētos vaicājumus, piemēram, vaicājumus saistībā ar darbnīcas apmeklējumu plānošanu un izpildi, konkrētu piedāvājumu un citu pakalpojumu, kādus var pasūtīt tīmekļa vietnē, pasūtīšanu. Ja saistībā ar savu vaicājumu jūs šeit sniedzat savu piekrišanu, jūsu personas dati tiek apstrādāti mārketinga informācijas sniegšanas nolūkā, kā aprakstīts turpinājumā, un jūsu personas dati tiek saistīti ar sīkfailu datiem, kā plašāk aprakstīts mūsu sīkfailu politikā
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, transportlīdzekļa dati, preferences. 
Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde. 

Mārketinga informācija: Personas dati tiek izmantoti mārketinga informācijas sniegšanas nolūkā, mērķtiecīgi veidojot mūsu individuālo saziņu ar jums atbilstoši jūsu interesēm un galvenās uzmanības jomām un nosūtot jums atbilstošu mārketinga informāciju arī, piemēram, jaunumu vēstules formā. Jūsu personas dati tiek saistīti ar sīkfailu datiem, kas plašāk aprakstīts mūsu sīkfailu politikā. 
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība, transportlīdzekļa dati, preferences. 
Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana.
Piekrišana personas datu apstrādei ir abu pušu interesēs.

Mājas lapas lietotāju pieredzes uzlabošana: Līdz ar jūsu veiktu mūsu mājas lapas lietojumu tiek vākti personas dati. Šos datus mēs izmantojam, lai uzlabotu mūsu mājas lapas lietotāju pieredzi un mūsu piedāvātos pakalpojumus. Papildinformāciju par to skatiet mūsu sīkfailu politikā
Kādus datus mēs lietojam: Sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība, un, līdz ar lietotāju aptaujām saistībā ar līdzdalību konkursos, tās tiek izmantotas papildus vispārējiem personas datiem, tādiem kā, piem., vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs. 
Datu apstrādes pamatojums:  Piekrišana 

Mājas lapas statistika: Personas dati tiek izmantoti, izstrādājot mūsu mājas lapas un ar to saistīto pakalpojumu lietojuma statistiku.  
Kādus datus mēs lietojam: Sīkfailu dati, tiešsaistes lietotāja uzvedība.  
Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana 

Veikalu un darbnīcu lietojuma gadījumā – kad iepērkaties autorizētu tālākpārdevēju un servisa darbnīcu tīklā, mēs kā importētājs saņemam un apstrādājam informāciju par jums turpmākajos nolūkos:  

Pakalpojumu izpilde: Kad iepērkaties pie autorizēta tālākpārdevēja un servisa darbnīcās, mēs saņemam un apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar pirkto pakalpojumu izpildi. Tas notiek, piemēram, saistībā ar automobiļu un speciālu rezerves daļu pasūtīšanu, kā arī ar garantijas aktivizēšanu un importētāja piedāvātajiem iespējamajiem papildu pakalpojumiem, piem., palīdzība uz ceļa.  
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piem., vārds, pasūtījuma numurs, transportlīdzekļa dati. 
Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde. 

Servisa un garantijas apstrāde: Veikto pakalpojumu un pārbaužu dokumentācijas nolūkā, kas ir rūpnīcas garantijas uzturēšanas priekšnosacījums, mēs vāksim un apstrādāsim informāciju par jūsu automobili. Tas pats attiecas uz rūpnīcas darbu, kas vērsts uz jebkādu defektu novēršanu un koriģēšanu. Apstrādājot jebkādas garantijas prasības, ar lietas izskatīšanu saistītā dokumentācija tiek savstarpēji izpausta un apstrādāta tālākpārdevēja, importētāja un rūpnīcas starpā. Šajā dokumentācijā bez informācijas par jūsu automobili var būt ietverti arī jūsu personas dati. 
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, pasūtījuma numurs, transportlīdzekļa dati, lietu vēsture. 
Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde. 

Klientu apmierinātības aptaujas: Lai sekotu līdzi jūsu kā klienta apmierinātībai visā tirgū un saņemtu ieguldījumu mūsu klientu apkalpošanas pastāvīgā uzlabošanā, mēs vāksim un apstrādāsim jūsu personas datus saistībā ar klientu apmierinātības aptauju veikšanu. 
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, transportlīdzekļa dati, informācija par pēdējo iegādi. 
Datu apstrādes pamatojums: Likumīgas intereses 

Servisa paziņojumi: Lai nodrošinātu labu klientu apkalpošanu, mēs sūtīsim jums servisa paziņojumus, piemēram, par virsbūves pārbaudi, rūsas pārbaudi u. c. saistībā ar garantijas segumu. Saistībā ar minēto mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus. 
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, transportlīdzekļa dati, darbnīcas rezervēšana. 
Datu apstrādes pamatojums: Līguma izpilde. 

Statistika un ziņojumi: Lai novērtētu tālākpārdevēju darbu, sekotu to sniegumam, attīstītu un uzlabotu pārdošanas procesus tālākpārdevēju tīklā, kā arī veiktu klientu un tirgus analīzi biznesa pilnveides nolūkā, mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus.   
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, transportlīdzekļa dati, lietu vēsture 
Datu apstrādes pamatojums: Likumīgas intereses. 

Datu dzēšanas termiņš: 6 mēneši pēc savākšanas (pēc tam dati tiek padarīti anonīmi) 

Turpmākajos citos kontekstos: 
Mārketings pa pastu: Personas dati tiek lietoti mārketinga nolūkos, ieskaitot mārketinga informācijas nosūtīšanu jums adresētā vēstulē. To var darīt, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no publiskiem sarakstiem un/vai no jūsu klienta attiecībām ar mums. 
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piem., vārds, adrese, transportlīdzekļa dati, preferences, citi publiski pieejami dati. 
Datu apstrādes pamatojums: Likumīgas intereses. 

Ieraksti lietojumam mārketinga nolūkā: Mūsu produktu un pakalpojumu zīmolrades un mārketinga nolūkā mēs saņemam jūsu piekrišanu izmantot jūsu datus savos mārketinga materiālos. Piem., attēlu materiālos sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, vietnēm un brošūrām. 
Kādus datus mēs lietojam: Vispārēji personas dati, tādi kā, piem., vārds, attēli, video. 
Datu apstrādes pamatojums: Piekrišana.

AVOTI 

Kad vācam informāciju no avotiem, kas neesat jūs, šis avots/avoti būs: 

a) Autotirgotājs, ja tas ir statistikas, mārketinga un līguma izpildes mērķis 

b) Valsts reģistri: Motorizēto transportlīdzekļu reģistrs, CPR reģistrs, CVR reģistrs, ja mērķis ir viennozīmīga identificēšana, kā arī līguma izpilde. 

c) Līzinga un finansēšanas uzņēmumi, kur varam izveidot kredīta iespējas saistībā ar līguma slēgšanu. 

d) Kredītreitingu aģentūra, kurā varam veikt jūsu kredīta novērtējumu saistībā ar līguma slēgšanu. 

Par jums savāktās informācijas izcelsme ir: 
a) ES/EEZ

JŪSU PERSONAS DATU TĀLĀKNODOŠANA 

Saistībā ar šajā politikā izklāstītajiem nolūkiem mēs atklājam jūsu personas datus turpmākajām saņēmēju kategorijām: 

a) Attiecīgais autopārdevējs (-i) un ražotājs  

b) Sadarbības partneri, tādi kā finansēšanas uzņēmumi, apdrošināšanas sabiedrības un pakalpojumu sniedzēji (piem., palīdzība uz ceļa, riepu uzglabāšana, cenu kalkulators un tamlīdzīgi).    

c) Citi piegādātāji un sadarbības partneri, kuri palīdz mūsu darbā (piem., pakalpojumu sniedzēji, tehniskais atbalsts, piegādātāju pakalpojumi, finanšu institūcijas) 

d) Uzņēmumi, ar kuriem par datiem atbildīgā persona ir iesaistīta vienā koncernā, proti, Nic. Christiansen grupā (www.nc.dk). 

e) Valsts iestādes. 

f) Sociālie plašsaziņas līdzekļi (piem., Facebook, LinkedIn).

PĀRSŪTĪŠANA UZ VALSTĪM ĀRPUS EEZ

Būtībā mēs uzglabājam jūsu personas datus Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai valstīs, kurās ir pietiekams datu aizsardzības līmenis. Šajās valstīs ir spēkā datu aizsardzības likumi, kas līdzvērtīgi EEZ likumiem attiecībā uz jūsu personas datiem. 
Ja kopīgojam jūsu personas datus ar uzņēmumiem, kuru atrašanās vieta ir ārpus (i) EEZ vai (ii) valstīs ar pietiekamu datu aizsardzības līmeni, kā noteikts GDPR 5. nodaļā, mēs slēdzam ar šiem uzņēmumiem līgumu par to, ka tie jūsu personas datus apstrādās ar līdzvērtīgu pamatojumu, kāds ir spēkā pie mums. Tādos gadījumos mēs nodrošinām, lai nosūtītā informācija būtu aizsargāta. Papildu informācija par attiecīgiem pārsūtījumiem un apstrādi ir pieejama, sazinoties ar mums.  

Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar šādu veidu saņēmējiem, kas var atrasties ārpus EEZ: 

a) Automobiļu ražotāji saņem transportlīdzekļa datus lietojumam saistībā ar rūpnīcas garantiju, statistiku un pārskata ziņojumiem. 
b) Datu apstrādātājiem, piem., sistēmu piegādātājiem, tiek nodoti transportlīdzekļu un personas dati, lai apstrādātu šo informāciju mūsu vārdā šajā politikā minētajos nolūkos.

UZGLABĀŠANA UN DZĒŠANA

Mēs saglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams tajā nolūkā vai nolūkos, kādos informācija tiek apstrādāta. Parasti dati no parastas apstrādes tiek uzglabāti 5 gadus, tomēr īpašos gadījumos uzglabāšanas laikposms var būt īsāks vai garāks, tostarp lai izpildītu juridiskās prasības attiecībā uz dzēšanu vai uzglabāšanu.  

OBLIGĀTĀ INFORMĀCIJA 

Informācija, ko vācam, lai apstrādātu personas datus, dažos gadījumos būs obligāta, tas ir, lai sazinātos ar jums, sniegtu pakalpojumu, veiktu kredīta novērtējumu u. tml. Saistībā ar konkrētās personas datu apstrādes ieviešanu mēs informēsim jūs par to, kāda informācija ir obligāta. Nesaņemot šādu obligāto informāciju, mēs nevarēsim nodrošināt vēlamo darbību vai pakalpojumu.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības:

  • Jums ir tiesības pieprasīt ieskatīšanos savos personas datos, to labošanu vai dzēšanu. 

  • Tāpat jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi un to ierobežot. 

  • Jo īpaši jums ir bezierunu tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešas mārketinga informācijas sniegšanas nolūkos. 

  • Ja jūsu personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukums neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.  

  • Jums ir tiesības saņemt sevis sniegtos personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā (saskaņā ar datu pārnesamību).  

  • Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē, piem., Datatilsynet.

Jūs varat izmantot savas tiesības: sazinoties ar par datiem atbildīgo personu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju vai rakstot [email protected]
Var pastāvēt nosacījumi vai ierobežojumi attiecībā uz šīm tiesībām. Tādēļ nav absolūti droši, ka varēsit izmantot savas tiesības uz datu pārnesamību kādā konkrētā gadījumā – tas būs atkarīgs no konkrētajiem apstākļiem, kas saistīti ar datu apstrādes darbībām. 

 

Pēdējais atjauninājums: 29.09.2020